O Towarzystwie

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego jest towarzyszeniem o charakterze międzynarodowym z siedzibą w budynku Muzeum w Krakowie, przy ul. Piłsudskiego 12. Towarzystwo zostało założone w 1996 r. aby doprowadzić do szerokiego udostępnienia zbiorów Rodziny Czapskich w Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego (stanowiącego oddział Muzeum Narodowego), a także w celu wspierania kolekcji i jej pomnażania oraz poszerzania o zbiory związane z działalnością członków Rodziny Czapskich.

Powyższe cele Towarzystwo realizuje m.in. poprzez wspieranie inicjatyw wystawienniczych, prowadzenie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej w Polsce i za granicą, poszukiwanie finansowego wsparcia na rzecz Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego oraz współpracę z Dyrekcją Muzeum Narodowego w Krakowie.

W roku 2003 Towarzystwo partycypowało w publikacji towarzyszącej wystawie Memoriae Donatorum i noszącej ten sam tytuł, przygotowanej przez Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie i wydanej przez MNK. Prezes Towarzystwa, Henryk Woźniakowski, w zamieszczonym w tym zeszycie tekście pt. Muzeum Czapskich – dar i zobowiązanie przypomniał, jak wielka odpowiedzialność wiąże się z hojnym darem Rodziny Czapskich, stanowiącym trzon kolekcji numizmatycznej.

Najnowszą inicjatywą Towarzystwa jest dofinansowanie wydawanego Muzeum Narodowe w Krakowie czasopisma numizmatycznego Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. Czasopismo to, przygotowywane w głównej mierze przez pracowników Gabinetu Numizmatycznego MNK propaguje w świecie zbiory numizmatyczne oraz Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego.

Zarząd Towarzystwa:

Jarosław Bodzek, Jacek Budyn, Paweł Kłoczowski, Henryk Woźniakowski

Adres do korespondencji:

Henryk Woźniakowski, ul. Kościuszki 37, 30-105 Kraków
Tel. +48 12 61 99 501
Fax + 48 12 61 99 502
e-mail henrykwo@znak.com.pl

Konto:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Kraków
14 8589 0006 0000 0011 0897 0001