Piotr Umiński (1832-1906)

piotr_uminski

Zasłużony numizmatyk i kolekcjoner. Brał udział w powstaniu styczniowym, w1863 roku. Pracował jako naczelnik wydziału ekonomicznego magistratu m. Krakowa. Był jednym z inicjatorów i członkiem komitetu założycielskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie.

W 1889 roku został wybrany jego pierwszym prezesem i funkcję tę sprawował przez dziesięć lat. Był także sekretarzem Komisji Archeologicznej Akademii Umiejętności. Głównym przedmiotem swojego zbieractwa uczynił medale polskie, kompletując bardzo dobrą kolekcję. Współpracował z Wiadomościami Numizmatyczno-Archeologicznymi zamieszczając artykuły dotyczące medali, znalezisk, a także pisząc wspomnienia o zmarłych numizmatykach. Marian Gumowski, pierwszy kustosz Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Czapskich wspominał, że prezes Umiński pozwolił mu, wybrać ze swego bogatego zbioru odmiany, których nie posiadał Emeryk Hutten-Czapski.

MonetaMoneta

Dukat gdański Stefana Batorego z 1586 r., złoto. Dar Piotra i Julii Umińskich

Po śmierci Piotra Umińskiego, w 1906 roku wdowa po nim – Julia z Janowskich Umińska – przekazała Muzeum 1381 sztuk pozostałych medali. Za dublety z tego zbioru zakupiono wiele innych, cennych okazów, które traktuje się jako dar państwa Umińskich. Należą do nich m.in. średniowieczne monety krzyżackie XIV i XV wieku, w tym sporo brakteatów beznapisowych, monety węgiersko-polskie Władysława Warneńczyka oraz Władysława II Jagiellończyka, a także polskie monety nowożytne.

Elżbieta Korczyńska