Rewaloryzacja i aranżacja Muzeum Czapskich

Koncepcja programowa: Jacek Budyn