czapscy_1065x497px_herb

Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie

W 1895 roku hrabia Emeryk Hutten-Czapski, wielki numizmatyk i kolekcjoner, przeniósł się wraz ze zbiorami, ze Stańkowa na Białorusi do Krakowa. Jego zamiarem było utworzenie prywatnego muzeum, w którym uratowane „pamiątki ojczyste” znalazłyby schronienie służąc jednocześnie społeczeństwu. Niespodziewana śmierć kolekcjonera w 1896 roku nie położyła kresu ambitnym planom. Dzieło Czapskiego kontynuowała i doprowadziła do realizacji […]

Elżbieta_z_Meyendorffów_Hutten_Czapska

Elżbieta Czapska z Meyendorffów

Elżbieta Czapska  pozostająca w cieniu wielkości swego męża [Emeryka Hutten- Czapskiego], wydaje się być osobą nie w pełni docenioną przez pamięć numizmatyków. A przecież to właśnie dzięki jej jasnemu i zdecydowanemu stanowisku doszło do otwarcia w 1901 muzeum.

Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie

Maria Kocójowa Poczucie tożsamości narodowej towarzyszyło i towarzyszy kolejnym pokoleniom Czapskich z linii białoruskiej mimo nacisków zaborców, a później komplikacji losów w związku z ostatnimi wojnami, lokującymi rodzinę poza rodzinnymi stronami koło Mińska na Białorusi, głównie w Krakowie i Warszawie, ale i w Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie i Argentynie. Upodobania kolekcjonerskie i chęć ochrony zbiorów spowodowały utworzenie w 1901 r. prywatnego Muzeum im. […]

gmach_muzeum_czapski_krakow

Henryk Woźniakowski: Muzeum Czapskich – dar i zobowiązanie

Rok 2003 pozostanie zapewne w historii Polski jedną z tych wielkich dat, w których decydowały się losy naszego kraju. Należy mieć nadzieję, że na narodowych tablicach, mieszczących lata klęsk i triumfów, rok 2003 znajdzie się po stronie zwycięstw. Stoimy oto u wrót zjednoczonej Europy. I choć jest całkowitym przypadkiem, że rok, w którym Polacy mają […]