franciszek_biesiadecki

Franciszek Biesiadecki (1869-1940)

Wielce zasłużony numizmatyk, bibliofil, kolekcjoner, założyciel i prezes Związku Numizmatyków Lwowskich (od 1925 roku), aktywny członek Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, współpracownik Wiadomości Numizmatyczno-A rcheologicznych (opisy znalezisk, informacje o bonach papierowych i medalach). Był synem ofiarnego lekarza Alfreda Biesiadeckiego, profesora na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Jagiellońskigo.