mankowski

Henryk Mańkowski (1872-1924)

Wybitny numizmatyk i kolekcjoner. Urodził się w Rudkach pod Szamotułami. Był potomkiem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Kształcił się w gimnazjum we Wrocławiu, a następnie studiował na uniwersytetach w Hall i Paryżu. Odziedziczywszy majątek w Winnogórze (Wielkopolska) osiadł w nim rozwijając jednocześnie swą pasję kolekcjonerską.