czapski_autoportret_1940

Józef Czapski

Tu znowu malarstwo nie jest celem w sobie a drogą – żeby być twarzą w twarz, z czym? Z kim? Józef Czapski, Dzienniki. Osobowość przedziwnie bogata, życie obfite, wielowątkowe, a przecież zmierzające z bezbłędną intuicją ku wyższym regionom malarstwa, myśli, człowieczeństwa. Wszystko to jest udziałem Józefa Czapskiego – malarza, pisarza-eseisty rozważającego problemy sztuki, kultury i […]