czapski_autoportret_1940

Józef Czapski

Tu znowu malarstwo nie jest celem w sobie a drogą – żeby być twarzą w twarz, z czym? Z kim? Józef Czapski, Dzienniki. Osobowość przedziwnie bogata, życie obfite, wielowątkowe, a przecież zmierzające z bezbłędną intuicją ku wyższym regionom malarstwa, myśli, człowieczeństwa. Wszystko to jest udziałem Józefa Czapskiego – malarza, pisarza-eseisty rozważającego problemy sztuki, kultury i […]

Portret Emeryka Hutten-Czapskiego jr., rysunek piórkiem autorstwa Józefa Czapskiego, stryjecznego brata Emeryka. Podpis brzmi:

Prawnukowi (lewicy - prawicy) → Ludolfa, Magnusa Stackelberga, Gustawa Stackelberga od innego prawnuka (prawicy - lewicy) JCz

Henryk Woźniakowski: Łańcuch pokoleń

Monumentis patriae naufragio ereptis – Pamiatkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej – głosi sentencja umieszczona na fasadzie pałacu Czapskich, zawierającego skarby dotąd ukryte, a dziś, zgodnie z wolą założyciela muzeum i ofiarodawcy kolekcji, ponownie dostępne dla społeczeństwa. Emeryk Hutten – Czapski zapewne z uśmiechem spogląda z tamtego świata na nowy etap, w jaki wkracza jego dzieło. O żywotności dzieła stanowią bowiem spadkobiercy.