Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie

Maria Kocójowa Poczucie tożsamości narodowej towarzyszyło i towarzyszy kolejnym pokoleniom Czapskich z linii białoruskiej mimo nacisków zaborców, a później komplikacji losów w związku z ostatnimi wojnami, lokującymi rodzinę poza rodzinnymi stronami koło Mińska na Białorusi, głównie w Krakowie i Warszawie, ale i w Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie i Argentynie. Upodobania kolekcjonerskie i chęć ochrony zbiorów spowodowały utworzenie w 1901 r. prywatnego Muzeum im. […]

Portret Emeryka Hutten-Czapskiego jr., rysunek piórkiem autorstwa Józefa Czapskiego, stryjecznego brata Emeryka. Podpis brzmi:

Prawnukowi (lewicy - prawicy) → Ludolfa, Magnusa Stackelberga, Gustawa Stackelberga od innego prawnuka (prawicy - lewicy) JCz

Henryk Woźniakowski: Łańcuch pokoleń

Monumentis patriae naufragio ereptis – Pamiatkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej – głosi sentencja umieszczona na fasadzie pałacu Czapskich, zawierającego skarby dotąd ukryte, a dziś, zgodnie z wolą założyciela muzeum i ofiarodawcy kolekcji, ponownie dostępne dla społeczeństwa. Emeryk Hutten – Czapski zapewne z uśmiechem spogląda z tamtego świata na nowy etap, w jaki wkracza jego dzieło. O żywotności dzieła stanowią bowiem spadkobiercy.