kokocinski

Lech Kokociński (ur. 1941)

Prawnik, sędzia, wieloletni pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki, numizmatyk i bibliofil należy do grona najwybitniejszych kolekcjonerów numizmatów w Polsce. Jego zainteresowania zbierackie koncentrują się przede wszystkim na monetach antycznych, pieniądzu papierowym oraz fałszerstwach monet i banknotów. Ważną grupę w kolekcji L. Kokocińskiego stanowią ponadto rękopisy, dokumenty oraz starodruki numizmatyczne.