kokocinski

Lech Kokociński (ur. 1941)

Prawnik, sędzia, wieloletni pracownik Ministerstwa Kultury i Sztuki, numizmatyk i bibliofil należy do grona najwybitniejszych kolekcjonerów numizmatów w Polsce. Jego zainteresowania zbierackie koncentrują się przede wszystkim na monetach antycznych, pieniądzu papierowym oraz fałszerstwach monet i banknotów. Ważną grupę w kolekcji L. Kokocińskiego stanowią ponadto rękopisy, dokumenty oraz starodruki numizmatyczne.

stancomb

William M. Stancomb (ur. 1935 r.)

Numizmatyk, kolekcjoner, znawca monet antycznych urodził się w 1935 roku, kształcił w Warwick University, a następnie przez długie lata pracował na stanowiskach kierowniczych w ubezpieczeniach. Praca zawodowa dala mu niezależność finansową, umożliwiającą zajęcie się prawdziwą pasją jaką jest dla W.M. Stancomba numizmatyka. W.M. Stancomb należy do grona najwybitniejszych kolekcjonerów monet greckich na Wyspach Brytyjskich.

plage_karol

Karol Plage (1857-1927)

Wybitny numizmatyk warszawski. Po ukończeniu studiów technicznych pracował w kolejnictwie. Zainteresowania numizmatyczne rozwijał stopniowo. Zbierał dokumenty, rachunki mennicze, przeglądał ważniejsze zbiory. Po przejściu na emeryturę całkowicie poświęcił się swojej pasji. Początkowo katalogował monety polskie w Ermitażu, potem zajął się konserwacją zbiorów numizmatycznych księcia Białozielskiego-Białozierskiego w Petersburgu.

Ludwik Żytyński (1836-1900)

Numizmatyk, archeolog i kolekcjoner. Urodził się w zamożnej rodzinie ziemiańskiej na Wołyniu. W 1860 roku ukończył wydział historyczno-filologiczny Uniwerytetu Kijowskiego. Osiadł w dobrach Łahodowka, jednakże swej działalności nie ograniczał do spraw związanych z zarządzaniem majątkiem. Wiele czasu poświęcał rozwijaniu pasji archeologicznej i numizmatycznej. Badał kurhany i mogiły wołyńkie.

Wiktor Wittyg (1857-1921)

Znakomity kolekcjoner i numizmatyk warszawski, człowiek nieprzeciętnej osobowości, temperamentu i energii, autorytet wśród zbieraczy. Pochodził z Podola, wykształcenie zdobywał w Odessie. Pracował jako inżynier przy pracach regulacyjnych na Wiśle. W 1908 roku wszedł w skład zarządu Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie. Obok monet piastowskich zbierał pieczęcie miast polskich, stąd oprócz numizmatyki z zamiłowaniem zajmował się heraldyką, […]

piotr_uminski

Piotr Umiński (1832-1906)

Zasłużony numizmatyk i kolekcjoner. Brał udział w powstaniu styczniowym, w1863 roku. Pracował jako naczelnik wydziału ekonomicznego magistratu m. Krakowa. Był jednym z inicjatorów i członkiem komitetu założycielskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie.

mankowski

Henryk Mańkowski (1872-1924)

Wybitny numizmatyk i kolekcjoner. Urodził się w Rudkach pod Szamotułami. Był potomkiem generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Kształcił się w gimnazjum we Wrocławiu, a następnie studiował na uniwersytetach w Hall i Paryżu. Odziedziczywszy majątek w Winnogórze (Wielkopolska) osiadł w nim rozwijając jednocześnie swą pasję kolekcjonerską.

zakrzewski

Zygmunt Zakrzewski (1867-1951)

Chemik i numizmatyk, profesor numizmatyki wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie w Poznaniu i w Uniwersytecie Jagiellońskim. W marcu 1960 roku zbiory Gabinetu Numizmatycznego w Krakowie wzbogacił hojny dar – kolekcja około 5000 monet piastowskich.

Znaczenie Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego w Krakowie dla ochrony narodowej świadomości oraz polskiej nauki i kultury w zjednoczonej Europie

Maria Kocójowa Poczucie tożsamości narodowej towarzyszyło i towarzyszy kolejnym pokoleniom Czapskich z linii białoruskiej mimo nacisków zaborców, a później komplikacji losów w związku z ostatnimi wojnami, lokującymi rodzinę poza rodzinnymi stronami koło Mińska na Białorusi, głównie w Krakowie i Warszawie, ale i w Anglii, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Kanadzie i Argentynie. Upodobania kolekcjonerskie i chęć ochrony zbiorów spowodowały utworzenie w 1901 r. prywatnego Muzeum im. […]