William M. Stancomb (ur. 1935 r.)

stancomb

Numizmatyk, kolekcjoner, znawca monet antycznych urodził się w 1935 roku, kształcił w Warwick University, a następnie przez długie lata pracował na stanowiskach kierowniczych w ubezpieczeniach. Praca zawodowa dala mu niezależność finansową, umożliwiającą zajęcie się prawdziwą pasją jaką jest dla W.M. Stancomba numizmatyka. W.M. Stancomb należy do grona najwybitniejszych kolekcjonerów monet greckich na Wyspach Brytyjskich.

Kolekcjonowanie numizmatów rozpoczął na początku lat pięćdziesiątych XX w. Początkowo jego zainteresowania kolekcjonerskie były niesprecyzowane, jednakże w efekcie spotkania z pułkownikiem Kozolubskim – polskim emigrantem i byłym oficerem Wojska Polskiego, a po wojnie pracownikiem firmy numizmatycznej Seaby w Londynie – W.M. Stancomb zwrócił uwagę na mennictwo greckie z rejonu Morza Czarnego. W tamtym czasie monety omawianego regionu nie były ani popularne, ani zbyt dobrze znane w Europie Zachodniej. Pułkownik Kozolubski podarował W.M.Stancombowi pierwsze monety oraz pierwszą publikację dotyczącą mennictwa tego regionu.

MonetaMoneta

Moneta (żeton?) ołowiana, rejon Morza Czarnego, Chersonez, koniec III-II w. przed Chr. Dar Williama M. Stancomba

Obecnie budowana przez wiele lat kolekcja W.M.Stancomba, jest bez wątpienia najlepszym, prywatnym zbiorem monet nadczarnomorskich na zachód od Odry. W skład kolekcji wchodzą m.in. egzemplarze z dawnego zbioru Wielkiego Księcia Aleksandra Michajłowicza, oraz dublety z kolekcji British Museum. Za zachętą wybitnego brytyjskiego numizmatyka M.J.Price’a, w 2000 roku zbiór, liczący 1092 egzemplarze, został opublikowany w ramach Sylloge Nummorum Graecorum, jako volumin XI serii brytyjskiej. Ze względu na znaczne powiększenie zbioru planowany jest supplement do wspomnianego tomu. W.M.Stancomb jest honorowym kustoszem Heberden Coin Room w Ashmolean Museum w Oxfordzie, czlonkiem Royal Numismatic Society oraz wielu innych naukowych i kulturalnych stowarzyszeń. Utrzymuje kontakty z najwybitniejszymi specjalistami w zakresie mennictwa regionu nadczarnomorskiego zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Nie ogranicza przy tym swych zainteresowań jedynie do kolekcjonerstwa, jest autorem szeregu naukowych opracowań przede wszystkim w zakresie numizmatyki antycznej basenu Morza Czarnego. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia wspomniany katalog jego kolekcji opublikowany w ramach serii Sylloge Nummorum Graecorum.

Monety

Delfinki, rejon Morza Czarnego, Olbia, koniec VI-V w. przed Chr., brąz. Dar Williama M. Stancomba

Dar na rzecz Muzeum Narodowego w Krakowie, złożony w latach 2001 i 2002 liczy 100 monet i zawiera prawie wyłącznie egzemplarze wybite w rejonie basenu Morza Czarnego, od emisji miast greckich zachodniego i północnego wybrzeża poczynając, a na monetach bizantyńskiego Chersonezu kończąc. Na szczególne wyróżnienie zasługuje wchodzący w skład daru interesujący zespól datowanych na IV-II w. przed Chr., ołowianych monet Chersonezu oraz liczna grupa ciekawych monet starożytnej Olbii. Wartość daru polega z jednej strony na fakcie, iż zawiera on stosunkowo rzadkie monety, z drugiej na jego homogenicznym charakterze. Muzeum Narodowe w Krakowie wzbogaciło dzięki niemu znacznie kolekcję monet antycznych pochodzących z basenu Morza Czarnego. Warto wspomnieć, że W. M. Stancomb ofiarował również niewielki dar na rzecz Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, a jego ofiarność wiąże się z wielką życzliwością jaką darzy Polskę.

Jarosław Bodzek