Zygmunt Zakrzewski (1867-1951)

zakrzewski

Chemik i numizmatyk, profesor numizmatyki wczesnośredniowiecznej na Uniwersytecie w Poznaniu i w Uniwersytecie Jagiellońskim. W marcu 1960 roku zbiory Gabinetu Numizmatycznego w Krakowie wzbogacił hojny dar – kolekcja około 5000 monet piastowskich.

Kolekcję zebrał Zygmunt Zakrzewski z wykształcenia chemik z pasji numizmatyk. Spełniając jego wolę, przekazali ją córka Jadwiga Zakrzewska-Kleczkowska i jej mąż Andrzej, na ręce przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, jako dar dla Muzeum Narodowego w Krakowie.

MonetaMoneta

Grosz krakowski Kazimierza Wielkiego z ok. 1367 r., srebro. Dar Zygmunta Zakrzewskiego

Zygmunt Zakrzewski chemik wykształcony w Dreźnie i Karlsruhe, doktoryzował się w Bazylei. Przez jakiś czas pracował w Kruszwicy, był dyrektorem cukrowni w Pakości. Równolegle z pracą zawodową z pasją zajmował się numizmatyką. Wyrazem uznania dla jego numizmatycznych osiągnięć była funkcja jednego z trzech przewodniczących na Kongresie Numizmatycznym w Brukseli w 1910 roku. W tym też czasie wziął udział w Zjeździe Historyków Niemieckich w Poznaniu. W latach 1919-1939 prowadził katedrę numizmatyki średniowiecznej na Uniwersytecie Poznańskim, jednocześnie sprawując funkcję konserwatora zabytków przedhistorycznych w Wielkopolsce i na Pomorzu. II wojnę światową spędził we Francji. Po powrocie do kraju w 1948 roku zamieszkał w Krakowie, gdzie podjął wykłady z numizmatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem 55 prac poświęconych numizmatyce.

Moneta

Denar palatyna Sieciecha (ok. 1080-1097), srebro. Dar Zygmunta Zakrzewskiego

Jadwiga Zakrzewska-Kleczkowska, niewątpliwie pod wpływem ojca, zajmowała się wczesnośredniowiecznymi monetami polskimi a także czeskimi, publikując artykuły w czasopismach naukowych obu krajów. Jako czynny numizmatyk w pełni zdawała sobie sprawę z wartości kolekcji ojca i tego jak znakomicie uzupełni ona zbiory Gabinetu Numizmatycznego MNK. Znaczną część darowanej kolekcji stanowiły pozyskane przez Zygmunta Zakrzewskiego skarby monet z Dzierznicy (część ozdób srebrnych z tego skarbu podarował wcześniej Henryk Mańkowski), Ostrowa nad Gopłem, Jarocina, Rokosowa, Poznania, Anusina. W 1960 roku Gabinet Numizmatyczny MNK posiadał monety piastowskie dobre, lecz nieliczne po Czapskim, uzupełnione, jeszcze w 1903 roku przez Wittyga. Dopiero jednak zbiór Zygmunta Zakrzewskiego uczynił kolekcję niezastąpioną w zakresie monet piastowskich.

Bogumiła Haczewska